Biuletyn Informacji Publicznej - ZSEG Żywiec

Dyrekcja

Dyrektor Naczelny
mgr Adam Zoń E-mail: a.zon@zseg.zywiec.pl

Wicedyrektor ds. dydaktycznych
mgr inż. Wiesława Gąska E-mail: w.gaska@zseg.zywiec.pl

Wicedyrektor ds. wychowawczych
mgr Marta Małysiak-Kumorek E-mail: m.malysiak-kumorek@zseg.zywiec.pl

Kierownik ds. praktycznej nauki zawodu
mgr Piotr Cieśla E-mail: p.ciesla@zseg.zywiec.pl