Biuletyn Informacji Publicznej - ZSEG Żywiec

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

ul. Mickiewicza 6, 34-300 Żywiec, woj. śląskie
tel. (033) 861 21 96 lub (033) 860 05 50, fax. (033) 861 21 99
http://www.zseg.zywiec.pl  e-mail: zseg@zseg.zywiec.pl

Adres skrytki ePUAP: ZSEGZywiec

Dyrektor Naczelny
mgr Adam Zoń e-mail: a.zon@zseg.zywiec.pl

Wicedyrektor ds. dydaktycznych
mgr inż. Wiesława Gąska e-mail: w.gaska@zseg.zywiec.pl

Wicedyrektor ds. wychowawczych
mgr Marta Małysiak-Kumorek e-mail: m.malysiak-kumorek@zseg.zywiec.pl

Kierownik ds. praktycznej nauki zawodu
mgr Piotr Cieśla e-mail: p.ciesla@zseg.zywiec.pl